De Stichting Geert Reinders is in oprichting om in navolging van Geert Reinders kennis en bewustzijn te ontwikkelen en activiteiten te initiëren die de interesse rondom solidariteitsontwikkeling stimuleren en verder brengen.

Met dat doel hebben we in de afgelopen maanden meerdere (online) bijeenkomsten met het bestuur, de programmacommissie en anderen georganiseerd om een eerste programma van activiteiten te vormen.

Het bestuur heeft geleerd en geluisterd van- en naar alle enthousiaste betrokken mensen en daaruit een conclusie getrokken. De eerste stap zal kleinschalig zijn, in de vorm van een kennishuis. Concreet betekent dat twee activiteiten waarbij er kennis gedeeld wordt over solidariteit. Twee sprekers, elk een avond met een thema.

De komende maanden zullen we deze twee avonden verder uitwerken. Met deze twee avonden denken wij een goede start te maken met de Stichting waarbij we de opdracht van Geert Reinders toetsen, verbreden en kunnen verduidelijken. Vanuit daar gaan we verder werken aan evenementen en initiatieven.