In 2018 is het idee vormgegeven en is de basis gelegd voor oprichting van Stichting Geert Reinders en de ontwikkeling van het Geert Reindershuis. Daarbij is een grote groep lokale en regionale bewoners en bestuurders betrokken. Sommige mensen hebben het gedachtegoed van Geert omarmd en ‘meegenomen’ naar hun dagelijkse activiteiten.

Dit heeft onder andere bijgedragen aan de organisatie van een groot regionaal Coöperatief Festival in september 2023 in Hellum.

Deze zomer is het initiatief voor de realisering van het Geert Reinderhuis weer opgepakt. Het succes van het festival, de ontwikkeling en de behoeften van de samenleving laten zien dat de tijd er rijp voor is.

Er is een bestuur gevormd en een eerste klankbordteam. Dit team wordt gevormd door mensen uit de regio die zeer ervaringsdeskundig zijn op het gebied van initiatief nemen tot maatschappelijke initiatieven en nieuwe coöperaties. In samenwerking met dit klankbordteam wordt het programma van activiteiten voor 2024 ontwikkeld.

In overleg met Univé Noord-Nederland wordt de winkellocatie in Winsum in 2024 omgebouwd tot Geert Reindershuis, ontmoetings- en werkplaats van de activiteiten van Stichting Geert Reinders.

In dit huis zal in samenwerking met de historische vereniging van Winsum ook het leven en doen van Geert Reinders gepresenteerd worden.