De Stichting Geert Reinders is opgericht om in navolging van Geert Reinders kennis en bewustzijn te ontwikkelen en activiteiten te initiëren die de interesse rondom solidariteitsontwikkeling stimuleren en verder brengen.

De Stichting zal hiertoe kennis, ervaring, behoeften en verlangens bij de Noord-Groningers op- en aansporen, activeren en verstrengelen en daar culturele programma’s, studies, opleidingen, projecten en manifestaties op enten zodat die door een brede groep inwoners van de regio gedragen en gerealiseerd gaan worden. Dit alles om de kracht van de sociale verbinding en wederzijdse verantwoordelijkheid in te zetten in een nieuw arrangement dat de traditionele publieke en private structuren overstijgt en integreert zodat we een waarlijke samenleving in balans bereiken waarin ieder tot zijn recht komt.

De Geert Reinders Stichting biedt onderdak en warm onthaal aan eenieder die gemeenschappelijkheid in de regio wil ontwikkelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Op den duur kan dat ook vanuit een eigen Geert Reinders-huis waar een reeks van programmatische activiteiten plaatsvindt die het gedachtegoed en handelingsperspectief voor solidair, coöperatief en gemeenschapszin ontwikkelt en verspreidt.

Op een wijze waardoor de producties beleefd en erkend worden als zijnde van een nieuwe School voor Solidariteit. En als zodanig betekenisvol voor de hele wereld.

Welke vormen kan solidariteit voor een toekomstige samenleving aannemen?