De leden van de klankbord groep zijn de ogen en oren van de Stichting Geert Reinders. Ze adviseren, geven richting en zijn zelf actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven in de Groningse regio aangaande welzijn, zorg, leefomgeving, klimaat, energie en democratisering.

De klankbordgroep bestaat uit uit:
  • Anne Hilderink; kunstenaar, grondlegger van de coöperatie Klooster & Buren
  • Herbert Schouten; Ondernemers Vereniging Hogeland West, ledenraadslid Coöperatieve Vereniging Univé Noord-Nederland, Kerngroeplid Ondernemerschap en Arbeidsmarkt van Vakland Het Hogeland
  • Hielke Westra; directeur vereniging Groninger Dorpen
  • Klaas Jan Noorman; Programmaleider energie bij de Greenwise Campus
  • Liesbeth van der Wetering; Programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur Provincie Groningen
  • Nader in te vullen: vertegenwoordiger Hanze Hogeschool