We leven in een tijd van individualisering, digitalisering, polarisering, schaalvergroting en er is een grote druk op het milieu en de kwaliteit van de leefomgeving. Bij steeds meer mensen groeit de behoefte aan sociale cohesie en leven met een menselijke maat in een gezonde en duurzame leefomgeving.

We zien in dat we dit het beste op lokaal en regionaal niveau invulling kunnen geven. Daarvoor dienen we met elkaar onszelf te organiseren zodat we zaken voor elkaar kunnen krijgen die blijvend van waarde zijn voor de gemeenschap. Samenwerkend aan een samenleving van geluk en gezondheid.

De regio Noord-Groningen (in de meest ruime zin) heeft een in rijke historie gewortelde cultuur waarin een coöperatieve mentaliteit is ontstaan. In dit landschap waar de balans tussen zee, land en water een grote rol speelt was samenwerking vanaf de vroege middeleeuwen noodzakelijk om droog, veilig en welvarend te leven. In dit land van onafhankelijke geesten ontstond met denkers zoals de vroeg-humanistische en internationale vermaarde denker Rudolf Agricola (Baflo 1443) een menselijke kijk op de samenleving. Veel later waren er ook sterke maatschappelijke impulsen van een andere bijzondere Hogelander, Geert Reinders. Geboren in Bedum in 1737, lange tijd woonachtig op zijn boerderij in Garnwerderhoek bij Winsum en gestorven te Bellingeweer in 1815. Hij was een molenaarszoon en autodidact, later boer, en een van de grondleggers van de immunologie (vaccinatie tegen runderpest) en oprichter van de ‘Sociëteit van Onderlinge Bijstand’, de eerste coöperatieve verzekering in Nederland. Hij was een pionier voor een betere wereld met een gezond sociaal verstand. Ook was hij lid van de Eerste Kamer in Den Haag.

De Stichting Geert Reinders is opgericht om in navolging van Geert Reinders kennis en bewustzijn te ontwikkelen en activiteiten te initiëren die de interesse rondom solidariteitsontwikkeling stimuleren en verder brengen. Welke vormen kan solidariteit voor een toekomstige samenleving aannemen?

De Stichting zal hiertoe kennis, ervaring, behoeften en verlangens bij de Noord-Groningers op- en aansporen, activeren en verstrengelen en daar culturele programma’s, studies, opleidingen, projecten en manifestaties op enten zodat die door een brede groep inwoners van de regio gedragen en gerealiseerd gaan worden. Dit alles om de kracht van de sociale verbinding en wederzijdse verantwoordelijkheid in te zetten in een nieuw arrangement dat de traditionele publieke en private structuren overstijgt en integreert zodat we een waarlijke samenleving in balans bereiken waarin ieder tot zijn recht komt.

De Geert Reinders Stichting biedt onderdak en warm onthaal aan eenieder die gemeenschappelijkheid in de regio wil ontwikkelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Op den duur kan dat ook vanuit een eigen Geert Reindershuis waar een reeks van programmatische activiteiten plaatsvindt dat het gedachtegoed en handelingsperspectief voor solidair, coöperatief en gemeenschappelijk ontwikkelt en verspreidt. Op een wijze waardoor de producties beleefd en erkend worden als zijnde van een nieuwe School voor Solidariteit. En als zodanig betekenisvol voor de hele wereld.

Doelstelling
De Stichting Geert Reinders stelt zich ten doel om in de regio Noord-Groningen de bewoners te stimuleren en te faciliteren in het organiseren van inspiratie-, leer-, en werkomgevingen die bijdragen aan een solidaire leefomgeving waarin gezondheid en geluk centraal staan.

Met het  aanwakkeren van deze ontwikkeling legt de Stichting Geert Reinders de basis voor een verdere verspreiding van kennis, methoden en mentaliteit die de kracht van samenwerking omarmt, naar de maatschappij van vandaag en morgen. In de regio, in Nederland en in de wereld.