Zijn geschiedenis, handelen, gedachtegoed en de betekenis ervan voor de samenleving.

Eind 2018 werd me deze vraag gesteld door leden van Univé Noord-Nederland in Winsum. Geert richtte daar in 1794 de “Sociëteit van Onderlinge bijstand in gevallen van Brand” op. Daarmee is de geschiedenis van Coöperatie Univé gestart. De uitgangspunten van toen, geven vandaag nog altijd richting aan deze organisatie.

Wie is Geert? Waarom nam hij dit en nog andere initiatieven waar veel meer mensen weet van zouden moeten hebben?Ontwerpen voor een goede samenleving
Wanneer we het leven, de visie en het werk van Geert Reinders volledig overzien en naar het heden brengen, zou je hem ook als een voorloper van ‘sociaal ontwerpen voor een goede samenleving’ kunnen zien. Hoe hij toen dacht en deed, is ook vandaag bruikbaar en relevant voor iedereen.

Reinders zoekt in alles naar verbinding met de samenleving. Zijn ontwerpen zijn sociaal en duurzaam en streven naar betrokkenheid. Reinders blijkt in alles kritisch, transparant, dienstbaar en bescheiden te zijn. En tegelijk volhardend, radicaal. Zijn ontwerpen helpen mensen samen verantwoordelijkheid te nemen.

Wil je dit alles zo goed als Reinders doen, dan ‘leef je niet van’ erkenning, maar van het leer- en ontwerpproces en beweging. Hij geeft je de kans om volledig deelgenoot te zijn, ook tweehonderd jaar later nog. Dat maakt dat Reinders vandaag meer dan alleen een voorbeeld uit het verleden is.

Huis en nieuw moreel kompas
Zou het mogelijk zijn om Reinders te kunnen consulteren bij nieuwe ontwerpen voor een goede samenleving van morgen? We leven in een tijd van snelle verandering. We transformeren van een individuele wereld naar meer samen. Kennis en ervaringen delen met anderen is het nieuwe weten. De toekomst draait om maatschappelijke verbinding van iedereen, niemand uitsluiten, kansen zien voor nieuwe ontmoeting, dialoog en wederzijds vertrouwen.

Een Geert Reinders Huis in Winsum kan de samenleving een bijzondere plek voor ontmoeting, inspiratie en nieuwe ontwerpen bieden. Niet als een museum over het verleden, maar burgerwerk- en leerplek. Als ware het een school voor solidariteit, echter zonder curriculum en zonder diploma’s. Voor ieder mens, ongeacht rol, functie of relatie.

Waar het draait om elkaar inspireren en kennis uitwisselen over de betekenis, waarde en werking van solidariteit, het gevoel van een-zijn met anderen, saamhorigheid. En hoe deze saamhorigheid als een nieuw moreel kompas benut kan worden voor ontwikkeling van ieder mens en de samenleving.

Een openbare plek voor culturele uitingen, activiteiten en evenementen. Waar publieke en maatschappelijke initiatieven en organisaties elkaar vinden in gedeelde (academische) interesse rondom solidariteit en coöperatie-ontwikkeling. Het huis bevordert en structureert de ontmoeting.

En natuurlijk kun je er kennis maken met het leven van Geert Reinders zelf. Hij zou zich er thuis voelen, minder drempels tegenkomen en meer kansen zien. En Winsum, Het Hogeland, Groningen, Nederland en de wereld zouden er goed aan doen hem, elkaar en de gehele samenleving hier de ruimte te geven.

Jeroen Loeffen - Coloci.nl 
initiatiefnemer en vormgever van het Geert Reindershuis, de School voor Solidariteit en Stichting Geert Reinders.


Aan de ideevorming hebben bijgedragen:

Rinus Michels (oud-burgemeester Winsum), Willem Foorthuis (Hanze Hogeschool) Pieter van den Ban, Rudolf Doornkamp en Jan Dijkstra (Univé). Tevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
 • Het leven en werken van Geert Reinders: L.H. Bruins 1951
 • Levensschets van Geert Reinders 1737-1815: drs J. Tersteeg , Historische vereniging
  Winsum-Obergum 1998
 • Winsum 1057-2007: stichting Historische uitgaven Winsum - Obergum 2007
 • Kokarde, patriotten en Oranjeklanten op weg naar 1813-1815: Ruud Spruit 2012
 • Parlement.com


Daarna heeft Rinus Michels zich als hoeder van het idee opgesteld en zijn er enkele inspiratiebijeenkomsten geweest met:

 • Agnes Schaafsma - Hogeland College
 • Engbert Breuker - Red to be blue
 • Henk Sok - ondernemersvereniging Winsum
 • Herbert Schouten - ondernemerscoach
 • Geerd Schlangen - Red to be blue
 • Piet Schudde - Winsumer
 • Henk Zwetsloot - stichting podium Winsum
 • Jan Hink - Hogeland Energie Coöperatie
 • Martin Wiersema - Kleikracht
 • Romke Visser - statenlid & kinderboekenhuis
 • Willem Foorthuis - Hanzehogeschool 
  lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen
 • Francie Kaaijk - GoudOud in Warffum
 • Jan Dijkstra - Univé Noord Nederland
 • Rudolf  Doornkamp - Univé Noord Nederland
 • Jaqueline Overhorst - Teammanager/coach
 • Robbert van Barneveld (De Jongens Uit de Buurt/Marenland Recreatie)