Met hulp van ervaringskennis leren maatschappelijke initiatiefnemers uit de regio van en met elkaar hun doelen verwezenlijken, samen zaken voor elkaar krijgen en de eigen regie, identiteit en onafhankelijkheid behouden.

Op een hedendaagse wijze wordt hiermee invulling gegeven aan het gedachtegoed en de waarden van Geert Reinders..

Gemeenschapskracht
De overheid, publieke en private organisaties, de wetenschap en overkoepelende verbanden verwachten steeds meer dat gemeenschapskracht kan bijdragen aan de antwoorden op de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Echter het ontbreekt aan voldoende vertrouwen in deze organisaties en aan het perspectief op daadwerkelijke verandering van grote maatschappelijke systemen.

Het is niet voor niets dat juist in deze regio veel meer mensen dan in de rest van het land vanuit een persoonlijke intrinsieke motivatie en authentieke gemeenschapszin al invulling geven aan het realiseren van hun lokale maatschappelijke initiatief. De Groninger trots.

En dan nog voelen lokale burgergemeenschappen een tegenwerking of luisteren organisaties niet naar wat er werkelijk nodig is om hun initiatieven te helpen groeien en verduurzamen.
Organisaties en maatschappelijke systemen zien het initiatief, de lokale trots en solidaire verbinding niet als bron voor verandering van de eigen systemen.
Terwijl de geschiedenis leert dat in Goningen al eeuwenlang een bijzondere  burgerkracht en beweging is waar heel Nederland van zou kunnen leren.

School voor Solidariteit
Stichting Geert Reinders wil invulling geven aan de behoefte voor een
openbare leer- en werkomgeving van en voor initiatiefnemers in de regio.
Met hulp van veel ervaringskennis en een leerweg voor gemeenschapszin
en entiteitsontwikkeling. 
Op een wijze waardoor deze omgeving beleefd kan worden als nieuwe
School voor Solidariteit en als zodanig betekenisvol voor de hele wereld.

Alleen met elkaar kunnen we een samenleving vormgeven en daarmee
bijdragen aan een leuker en zinvoller leven van iedereen.

Ons hogere doel hierbij is:
 • Het organiseren van een beweging voor meer verbinding en wederkerigheid in de samenleving
 • Gemeenschapskracht ruimte bieden
 • Gemeenschappen en netwerk ontwikkelen
 • Verspreiden van kennis en beschikbaar stellen van een platform
 • Leerroute vormgeven (strategisch en operationeel)
De leerprincipes zijn:
 • Actief en ervarend leren
 • Samen leren in een relevante context (zoals woonomgeving)
 • Kennis verwerven en praktijkervaring delen
 • Eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces
Leerdoelen:
 • Het ontsluiten van het onbenut potentieel
 • Verhalen en ervaringen delen
 • Samen kennis en vaardigheden ontwikkelen
Leerinstrumenten & -modellen:
 • Leren door te doen
 • Elkaar begeleiden of door ambassadeurs
 • Ervaringsgerichte leercyclus 
Waarden:
 • Onafhankelijk en belangeloos
 • Transparant
 • Dienstbaar
 • Bescheiden
Thema’s:
 • Welzijn en zorg
 • Leefomgeving 
 • Van natuur leven / klimaat /energie
 • Democratisering