Steeds meer burgerinitiatieven vullen gaten op in de structuur van de samenleving of worden daartoe verleid met subsidies en meer. Wanneer deze pioniers succesvol worden, vallen ze al snel ten prooi aan publieke en private organisaties en verandert de structuur zelf niet.

Met het Geert Reinders initiatief willen we een bijdrage leveren hoe we dit kunnen voorkomen, met elkaar de samenleving een nieuwe richting geven en talenten van mensen op een juiste manier waarderen binnen de eigen gemeenschap.

Ervaring leert dat veel initiatieven in eerste instantie niet gebaat zijn bij financiële ondersteuning maar bij kennis over het vinden en behouden van de gedeelde intrinsieke motivatie, onderlinge band en vertrouwen, eigen regie, participatie en zelforganisatie. Er ontstaan hierdoor autonome, duurzame en wederkerige lokale verbindingen en netwerken.

Netwerken van mensen, waar organisaties, overheden en fondsen van kunnen leren hoe ze weer in contact kunnen komen. En op welk moment, welke waarde zij kunnen toevoegen en op welke wijze zij behoeften en wensen van initiatieven kunnen helpen invullen.

De leerweg, ervaringskennis en toepassing zijn dusdanig ontwikkeld dat ze makkelijk schaalbaar zijn.