in 1794 richtte Geert Reinders in Winsum de “Sociëteit van Onderlinge bijstand in gevallen van Brand” op. Daarmee is hier de geschiedenis van de huidige coöperatieve vereniging Univé gestart. De uitgangspunten van toen, geven vandaag nog altijd richting aan deze organisatie.

Univé zal haar pand aan de Ranumerweg 2 deze zomer aanpassen voor een nieuw en gedeeld gebruik. Ze geeft hiermee ruimte aan initiatieven en activiteiten die verwijzen of op een hedendaagse wijze invulling geven aan het gedachtegoed en de waarden van Geert Reinders.

Niet als een museum over het verleden, maar een bijzondere plek voor ontmoeting, inspiratie, culturele activiteiten, leer- en werkplaats voor gemeenschapsinitiatieven uit de regio en de noordelijke provincies.

Als ware het een nieuwe school voor solidariteit waar nagedacht en gewerkt wordt aan nieuwe invulling van verbinding, wederkerigheid, onderling vertrouwen en samen zaken voor elkaar krijgen. 
Een inspiratiebron en voorbeeld voor het hele land en de wereld.

De eerste gebruikers van het Geert Reindershuis zijn: