Aan de basis van ieder initatief tot gemeenschapsvorming staat het samen vinden van de gedeelde intrinsieke motivatie en behoeften. 

Bij ieder maatschappelijk initiatief wordt daarom vooraf een verkenning gedaan naar het idee, het doel, de eigen motivatie en die van de beoogde doelgroep, mensen uit de buurt, wijk of het dorp, de omstandigheden en mogelijkheden.

Deze verkenning komt neer op het overleggen van de volgende vragen:
  • vertel iets over je initiatief, bijvoorbeeld activiteit met je buurt, wijk, leden, relaties…
  • wat wil je hier hiermee bereiken of realiseren?
  • waarom jij, wat is jouw motief?
  • wie wil je bereiken of betrekken?
  • hoeveel mensen zijn dat en zijn ze verschillend van elkaar?
  • wat zou je deze mensen willen ‘beloven’ en is dat voor iedereen hetzelfde of een beetje anders?
  • waarom denk je dat deze mensen mee zouden willen doen?
  • we vragen initiatiefnemers hier geen groots huiswerk van te maken; een eerste aanzet is voldoende.
Samen vinden we hiermee de gedeelde intrinsieke motivatie en wordt er een plan voor activiteiten, het maken van contact en verbinding gemaakt.

Bij alle activiteiten en doelen is dit altijd het vertrekpunt. Of het punt om op terug te vallen. Hier liggen de wensen, behoeften en noden van de gemeenschap.