Wat wil je waarborgen voor iedereen in jouw gemeenschap,
waardoor men er graag is en een gemeenschap kan ontstaan?

Bijvoorbeeld je buurt is de plek waar je huis staat en waar:
 • je thuis bent samen met je naasten.
 • jezelf kunt zijn, anoniem, zonder rol of functie.
 • je niks moet, maar wel mag en wanneer jij dat wilt.
 • je veilig bent, geen prooi van elkaar of derden.
 • je elkaar ontmoet en actief bent met elkaar, waarom
  en wanneer jij dat wilt.
 • je elkaar (ont)zorgt, zonder dat er verplichtingen liggen.
 • je gewoon informeel samenleeft en elkaar respecteert.
 • je geen conflict met elkaar wilt hebben.
 • je zelf bepaalt hoe groot jouw buurt en verbinding is.
 •  …

Je buurt is dus geen marktplaats, bedrijf of instelling. Je buurt is
geen homogene groep, maar een netwerk van sociale verbindingen
van mensen, diversiteit en gemeenschappen.

Voor iedere gemeenschap gelden andere uitgangpunten
We helpen initiatiefnemers bij het opstellen van deze uitgangspunten
en hoe je ze zelf en alle betrokkenen daarna eigen kunt maken.