Wanneer mensen en organisaties meer vanuit gemeenschapszin handelen leidt dat tot meer contact, verbinding en een betere samenleving. 

Bijvoorbeeld buurt-, wijk- of dorpsgemeenschappen:
  • meer ontmoetingen met mensen in de buurt /regio.
  • meer nabuurschap en blijvende verbinding als basis voor sociale cohesie en oog voor leefomgeving.
  • actieve participatie.
  • fysieke en mentale gezondheid.
  • minder eenzaamheid.
  • lokale kracht.
  • veiligheidsbeleving.
  • eigen regie.
  • verduurzaming.
  • kernwaarden ‘samen zijn, doen en delen’ waarborgen.