Belangrijk voor maatschappelijke initiatieven op basis van gemeenschapskracht is de unieke kennis over gemeenschapszin en behoeften, de kansen, het autonoom kunnen realiseren van plannen, mensen bereiken en betrekken, voorkomen van structurele kosten en afhankelijkheden en verduurzamen van hetgeen ontstaat.

Gestaag doen er steeds meer bestaande initiatieven en nieuwe initiatiefnemers een beroep op deze kennis en ervaring. Maatschappelijke initiatieven die om veel verschillende redenen ‘vastlopen’, ‘vergrijzen’ of andere dillema’s tegenkomen vinden een luisterend oor, een partij die ze kan terugbrengen naar de oorsprong, maar dan in een nieuwe tijd en omstandigheid.

Hoe begeleiden we gemeenschapsinitiatieven?
 • onderzoeken of een initiatief kansrijk is, de initiatiefnemer en de gemeenschap er samen beter van kunnen worden, meer plezier met elkaar ervaren.
 • gedeelde intrinsieke motivatie van de boogde gemeenschap vinden
  • via een schriftelijke en of mondelinge interventie.
 • welke activiteit verbindt mensen, wil men aan meedoen of zelf actief mee worden.
 • initiatiefnemers helpen in de juiste rol te komen.
 • initiatieven leren onafhankelijk en zelfvoorzienend blijven, een gemeenschap worden en blijven
  • dus voorkomen van financiële afhankelijkheid en geen eenmalige fundactie, maar blijvende activiteiten, diversiteit en groeiende verbinding.
 • bestaande initiatieven helpen innoveren, verduurzamen, verjongen, relevant te blijven en doorgroeien.
 • beschikbaar stellen speciale online applicatie voor gemeenschapscommunicatie en communicatiebegeleiding (indien nodig of gewenst).
 • het eigen maken van deze uitgangspunten door de gemeenschap zelf
  • Bijvoorbeeld wat is je buurt?
Denk je dat jouw gemeenschapsinitiatief of organisatie (publiek of privaat) wel wat Stichting Geert Reinders kan gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op >>