Om elkaar gemakkelijk online te informeren kunnen gemeenschapsinitiatieven gebruikmaken van een door Stichting Coloci beschikbaar gesteld platform en toepassingskennis. Coloci is ook initiatiefnemer van Stichting Geert Reinders.

Het format en de unieke samenstelling van functies waarborgen de randvoorwaarden van gemeenschapsvorming. Deze kennis heeft Coloci ontwikkeld door vijf jaar lang samen te werken met 120 groepen kinderen en jongeren, binnen en buitenschool verband. De toepassing is inmiddels in gebruik door enkele honderden maatschappelijke initiatieven verspreid over het hele land.

Deze ondersteuning is om niet en zonder verplichtingen. Het maken van contact, het ontstaan van de verbinding en de verduurzaming ervan is gebaat bij eigen regie, onafhankelijkheid en dus ook zonder structurele kosten. Dus ook niet aan Coloci. Zij treden ook niet namens de initiatieven naar buiten.

De functionele samenstelling van het platform en de wijze van gebruik voldoen aan de regels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de bedoeling van deze verordening:
  • er is geen enkele registratie en derhalve ook geen opslag, beheer en gebruik van persoonsgegevens in het platform. Dus ook geen cookies.
  • indien er personen op foto’s gepubliceerd worden, zijn deze nooit automatisch, direct of indirect identificeerbaar, omdat de identiteit niet zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. 

Coloci is gewend dat mensen dit verrast. Omdat het afwijkt van de reguliere online communicatieomgevingen en wat vandaag verstaan wordt onder ‘sociale’ media of ‘community’ systemen. Deze zijn allemaal gebaseerd op registratie, exploitatie en koppeling van mensgegevens.

Die persoonsgegevens 'verbinden' mensen ook niet. Wat wel verbindt is dat wat je met en voor elkaar wil bereiken. En dat lukt altijd beter als door het gebruik van een online omgeving je ook geen prooi van elkaar of derden kunt worden.