Veel maatschappelijke initiatieven starten al snel met de invulling van een entiteit en activiteiten. Vanuit een enthousiasme of boosheid, kans of noodzaak, of de verleiding van funding. Men gaat dan al snel voorbij aan het goed overdenken van de diepere behoeften en een gedeelde intrinsieke motivatie.
Of dat een bestaande band miskend wordt.

Ervaring leert dat bij de realisering of de groei van het initiatief het dan ontbreekt aan de benodigde verbinding, participatie, wederkerigheid en vanzelfsprekende vertrouwen. De entiteit is al vaak geformaliseerd en werkt zowel van binnenuit of van buitenaf remmend en wordt ook onnodig kostbaar.

Stichting Geert Reinders beschikt over de ervaringskennis om direct vanuit de ideevorming een interventie te doen voor het vinden van de gedeelde intrinsieke motivatie, de randvoorwaarden en uitgangspunten van de beoogde gemeenschap, de behoeften, activiteiten en verbinding.

Pas daarna wordt duidelijk in welke vorm het initiatief het best gedragen en succesvol gerealiseerd kan worden. Of en wanneer er funding nodig of gewenst is en welke entiteit daar het beste bij past.

Deze inverentie wordt ook toegepast bij bestaande organisaties niet meer aansluiten bij snelle maatschappelijke veranderingen, nieuwe behoeften en de verbinding zijn verloren.